ul. Jana Pawła II 218

05-077 Warszawa-Wesoła os. Stara Miłosna

Neuropsychologia / Neurologopedia
Gdy ktoś z Twoich bliskich przeszedł udar lub uraz czaszkowo-mózgowy, może być niepełnosprawny w codziennym życiu. Pojawia się wtedy szereg problemów, wśród których mogą być kłopoty chorego takie jak:

- zaburzenia mowy (chory nie mówi lub ogranicza się do kilku słów),
- nie rozumie, co inni do niego mówią,
- ma trudności w połykaniu lub często się krztusi,
- nie potrafi się skupić na codziennych czynnościach,
- nie zauważa przedmiotów, osób znajdujących się po jego lewej stronie lub
  też ignoruje swoją lewą stronę ciała,
- nie rozpoznaje przedmiotów, bliskich lub innych znanych sobie osób,
- łatwo zapomina bieżące informacje lub też mieszają mu się fakty z przeszłości osobistej,
- traci orientację w terenie lub w domu, myląc kierunki,
- zapomina, jak się wykonuje podstawowe codzienne czynności,
- w trakcie rozmowy sprawia wrażenie nielogicznego.

Podobne kłopoty mogą dotyczyć osób z otępieniem, którego tło może być
zróżnicowane (Alzheimer, Parkinson, stan miażdżycowy).Dzięki plastyczności mózgu oraz zachowanej zdolności do uczeni a się, można te trudności zmniejszyć. Pomocna jest w tym

rehabilitacja neuropsychologiczna lub neurologopedyczna.


Efekty terapii są tym większe, im bardziej będzie ona systematyczna, a najbliżsi pacjenta będą się w nią włączać. Wykorzystując generalne prawa uczenia się, opracowane i usystematyzowane przez stosowaną analizę zachowania, procesy reedukacji stają się optymalne na drodze usprawniania chorych po incydentach mózgowych lub w chorobach neurodegeneracyjnych.

W Centrum Rehabilitacji Miłosna możesz uzyskać odpowiednią pomoc,
której udzieli Tobie w ramach darmowej konsultacji nasz neuropsycholog!!!


Po takiej konsultacji może on zasugerować szczegółową diagnozę neuropsychologiczną. Jej konsekwencją może być terapia neuropsychologiczna lub neurologopedyczna.

Zapytaj o szczegóły w naszej recepcji


Dowiedz się więcej o schorzeniach...


Na oddziałach neurologii, neurochirurgii czy rehabilitacji neurologicznej spotykamy pacjentów po udarach niedokrwiennych i krwotocznych, po urazach czaszko-mózgowych, ze zmianami nowotworowymi mózgu, po zatruciach, po zatrzymaniu krążenia, itd. Wśród nich wielu ma zaburzenia zachowania, które najczęściej wiążą się w zespoły neuropsychologiczne.

Afazja jest traktowana jako wielki zbiór zaburzeń językowych, jak:

- trudności w nazywaniu – w postaci braku lub błędnego nazywaniem,

- utrata płynności mowy – z trudnościami w budowaniu zdań,

- upośledzenie rozumienia mowy,

- utrudnienie powtarzania mowy.


Konfiguracja powyższych objawów może dać w diagnozie neuropsychologicznej lub neurologopedycznej różnego rodzaju afazje, jak najczęściej wymieniane: motoryczna, sensoryczna czy mieszana. Afazjom często towarzyszą zaburzenia:

- czytania (aleksje),

- pisania (agrafie).


Inne zaburzenia aparatu artykulacyjnego, którymi w terapii zajmuje się neurologopeda,to:

- zaburzenia artykulacyjne w postaci zniekształceń, charakterystycznych dla

  niektórych postaci afazji, lub też niewyraźnej wymowy, typowej dla dyzartrii,

- zmiany czucia twarzy,

- utrata dźwięczności mowy (dysfonia),

- trudności w połykaniu, z krztuszeniem się (dysfagia)


Zespół zaniedbywania lewostronnego dotyczy braku kierowania uwagi do lewej przestrzeni pozaosobistej (w modalności wzrokowej lub słuchowej) lub też własnej strony ciała (w modalności czuciowa). Jest on często połączony z zaburzeniami wzrokowo-przestrzennymi, które mogą dotyczyć analizy wzrokowej kształtów, kolorów czy umiejscowienia w przestrzeni oraz czasie bodźców wzrokowych. Mogą także wiązać się z upośledzeniem wykonawczym w sytuacjach, kiedy pacjent musi manipulować bodźcami wzrokowymi na płaszczyźnie lub przestrzeni i w czasie.

Trzecim wielkim zespołem jest tzw. zespół czołowy. Jego nazwa bierze się od płatów czołowych mózgu, które uległy uszkodzeniu lub rozłączeniu z innymi częściami mózgu. W związku z tym bogactwo objawów jest ogromne. Mogą to być:

- trudności pamięciowe,

- problemy z planowaniem, zaczynaniem, kontrolowaniem przebiegu i

  kończeniem czynności o różnym stopniu złożoności,

- brak tworzenia pojęć,

- brak uczenia się na błędach i wnioskowania,

- rozhamowanie w interakcjach społecznych,

- przesadna impulsywność,

- głęboka adynamia, której najsilniejsza postać staje się mutyzmem akinetycznym, gdy pacjent nie mówi, choć potrafi, lub abulią, gdy pacjent nie wykonuje żadnej czynności, która jest w zakresie jego możliwości.


W zespole czołowym, pojawiają się zachowania trudne. Przybierają one często postać:

- agresja słowna lub fizyczna,

- natrętne zapytania,

- próby zaczepek personelu, także o charakterze seksualnym,

- krzyki i przesadny płacz.


Dzięki plastyczności mózgu oraz zachowanej zdolności do uczeni a się, można te trudności zmniejszyć. Pomocna jest w tym rehabilitacja neuropsychologiczna lub neurologopedyczna. Efekty terapii są tym większe, im bardziej będzie ona systematyczna, a najbliżsi pacjenta będą się w nią włączać. Wykorzystując generalne prawa uczenia się, opracowane i usystematyzowane przez stosowaną analizę zachowania, procesy reedukacji stają się optymalne na drodze usprawniania chorych po incydentach mózgowych lub w chorobach neurodegeneracyjnych.

Corpomed

Godziny otwarcia:

Pn-Pt: 8.00-20.00
Sob:9.00-14.00


Treści na stronie są własnością Firmy CORPOMED. Ich kopiowanie w całości lub fragmentach jest naruszeniem praw autorskich.

firma rehabilitacja medycyna estetyczna poradnik pacjenta galeria kontakt aktualności oferty pracy

Treści na stronie są własnością Firmy CORPOMED. Ich kopiowanie w całości lub fragmentach jest naruszeniem praw autorskich