Z wielkim żalem zawiadamiamy, że nasz Kolega i Współpracownik oraz niezwykły Lekarz rehabilitacji medycznej dr Jacek Białokozowicz w dniu 11.09.2020 zginął śmiecią tragiczną. Pogrążeni w smutku łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi Pana doktora. 
Dyrekcja i współpracownicy CORPOMED