ul. Jana Pawła II 218

05-077 Warszawa-Wesoła os. Stara Miłosna

Wizyta u lek. rehabilitacji

Szanowni Państwo,

Od dnia 01.10.2017 r. NZOZ CORPOMED prowadzi konsultacje lekarza rehabilitacji medycznej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Doktor Jacek Białokozowicz przyjmuje w PON 13.00-18.00 i w ŚR 8.00-13.00

ISTOTNE INFORMACJE


Porada lekarza specjalisty rehabilitacji w ramach kontraktu z NFZ realizowana są na podstawie skierowania do poradni specjalistycznej (WZÓR) – rehabilitacji, które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – najczęściej lekarz POZ. 
Skierowanie na konsultację lekarską powinno zawierać:

 • pieczęć nagłówkową przychodni wystawiającej skierowanie wraz z numerem
  umowy z NFZ
 • numer księgi rejestrowej oraz kody resortowe V,VII,VIII
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania pacjenta oraz jego numer PESEL
 • rozpoznanie (diagnoza) w języku polskim
 • kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD – 10
 • pieczęć i podpis lekarza wystawiającego skierowanie

W zakresie ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, na podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką pacjenta ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia.

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej nie jest tożsame ze skierowaniem na realizację cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych.

Pacjent zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania do przychodni NZOZ CORPOMED w ciągu 14 dni roboczych od daty zapisu. W przypadku braku skierowania w tym terminie, pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących.*

Pacjenci przychodzący na konsultacje lekarskie proszeni są o przynoszenie: dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport), aktualnych badań podstawowych (morfologia krwi, ogólne badanie moczu, OB.), badan obrazowych (RTG, TK, RM, USG) oraz historii chorób współistniejących. Brak w/w badań może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na rehabilitację.

W poradni rehabilitacji w cyklu terapeutycznym NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, jednak nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W karcie zabiegowej pacjent potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem.

podstawa prawna:

 • Zarządzenie Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz. 1522 z późn. zm.)
 • * Art.20 ust.2 pkt.5 oraz art.20 ust.2a Ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.1138

Corpomed

Godziny otwarcia:

Pn-Pt: 8.00-20.00
Sob:9.00-14.00


Treści na stronie są własnością Firmy CORPOMED. Ich kopiowanie w całości lub fragmentach jest naruszeniem praw autorskich.

firma rehabilitacja medycyna estetyczna poradnik pacjenta galeria kontakt aktualności oferty pracy

Treści na stronie są własnością Firmy CORPOMED. Ich kopiowanie w całości lub fragmentach jest naruszeniem praw autorskich