ul. Jana Pawła II 218

05-077 Warszawa-Wesoła os. Stara Miłosna


Prawidłowy rozwój dziecka już od okresu niemowlęcego jest niezwykle istotny i ważny, ponieważ warunkuje prawidłowe rozwijanie się i funkcjonowanie człowieka w następnych kilkudziesięciu latach życia.  Dlatego  rodzice powinni mieć przynajmniej elementarną wiedzę na temat faz rozwoju swoich dzieci,  żeby móc jak najwcześniej reagować na pewne symptomy mogące wskazywać  na dysfunkcję czy zaburzenia prawidłowego rozwoju.

W  CORPOMED CRM prowadzimy rehabilitację niemowląt za pomocą najlepszych i najskuteczniejszych metod terapii, takich jak NDT-Bobath, metoda Vojty, masaż Shantala i inne, które wykwalifikowani terapeuci dopasowują indywidualnie do schorzenia czy deficytu niemowlęcia.

OPISY METOD

NDT-Bobath

Terapia dziecka metodą NDT-Bobath ma na celu rozpoznanie u niego zaburzeń narządu ruchu, przywrócenie mu ruchów jak najbardziej zbliżonych do ruchów prawidłowych i zapewnienie możliwości wszechstronnego rozwoju. U dziecka z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego zaburzeniu ulegają bodźce czuciowe i ruchowe, wskutek czego występują nieprawidłowe reakcje, ruchy i odruchy, m.in. prostowania i równowagi. Dziecko nieprawidłowo też odczuwa własne ciało. Zaburzenia napięcia mięśni i nieodpowiednie jego rozłożenie są odpowiedzialne za niewłaściwą postawę i nieprawidłowy wzorzec ruchowy. Wzorzec ten jest odmienny dla różnych zaburzeń. Usprawnianie metodą NDT-Bobath sprowadza się głównie do:

– normalizacji napięcia mięśniowego (obniżania napięcia zwiększonego i
   podwyższania obniżonego) dzięki odpowiednim technikom postępowania,
   stosowanym już od pierwszych miesięcy życia;

– hamowania odruchów nieprawidłowych;

– pobudzania ruchów jak najbardziej zbliżonych do ruchów prawidłowych poprzez
   wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, takich jak głowa,
   obręcz barkowa, obręcz miedniczna i inne części ciała;

– utrwalanie przywracanych umiejętności ruchowych w warunkach domowych i
   w życiu codziennym.

Dziecko poddawane terapii metodą NDT-Bobath jest traktowane całościowo, jako pełny człowiek i nierozerwalna jednostka.
Ćwicząc całe ciało dziecka, fizjoterapeuta pobudza odpowiednie bodźce czuciowe oraz ruchowe i dynamicznie aktywizuje małego pacjenta. Stara się wspomagać wykonywanie różnych czynności przy maksymalnym udziale dziecka, unikając jednak zbyt dużego wysiłku czy stresu, które mogłyby spowodować nieprawidłowe reakcje.
Tempo i rytm ćwiczeń są dostosowywane indywidualnie, odpowiednio do rodzaju schorzenia i możliwości dziecka. Każdy ruch jest starannie opracowywany i ćwiczony z największą uwagą, tak by dziecko miało pełne poczucie bezpieczeństwa.
Terapia metodą NDT-Bobath
jest szczególnie zalecana w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ łatwo ją włączyć w ich biologiczny rytm dnia. Z pomocą fizjoterapeuty rodzice i opiekunowie uczą się, jak prawidłowo pielęgnować, karmić i nosić dziecko. Tak przeszkoleni, mogą kontynuować ćwiczenia w warunkach domowych.

VOJTA

Wszystkie dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi oraz chorobowymi narządu ruchu i ośrodkowego układu nerwowego poruszają się w pewien charakterystyczny dla nich sposób. Na podstawie analizy motoryki zdrowych oraz chorych noworodków i niemowląt czeski neurolog dziecięcy Vaclav Vojta przeprowadził i rozpoznał pewne prawidłowości, które nią rządzą. Pozwoliło mu to opracować tzw. idealny model rozwoju motorycznego dziecka, obejmujący określone ramy czasowe występowania poszczególnych umiejętności ruchowych oraz ich właściwą jakość. Te umiejętności ruchowe nazwał on następnie wzorcami globalnymi motoryki spontanicznej. Według Vojty, badanie motoryki dziecka powinno zawsze mieć odniesienie do takiego idealnego wzorca. Próby terapeutyczne z niemowlętami, a następnie z niepełnosprawnymi dziećmi doprowadziły do wykształcenia metody fizjoterapeutycznej, zwanej potocznie metodą Vojty. Pozwala ona przywracać prawidłowy rozwój dziecka poprzez stymulowanie jego wzorców ruchowych.
  
Masaż SHANTALA

to starożytna indyjska technika masażu niemowląt oraz małych dzieci, bardzo popularna w USA i w Kanadzie. W Europie, gdzie stała się znana dzięki francuskiemu położnikowi Frederique Leboyerowi, ciągle jeszcze nie cieszy się taką popularnością, na jaką zasługuje (z wyjątkiem Holandii).

Ta łatwa i prosta technika wprawia dziecko w dobry nastrój, a matce daje chwilę relaksu i odprężenia. Dotyk jest jego pierwszym zmysłem, który rozwija się u małego dziecka. Poprzez dotyk matka kontaktuje się z dzieckiem i obserwuje jego reakcje. Masaż niemowlęcia polega na jego dotykaniu, głaskaniu i pieszczeniu.

Technika ta może być stosowane przy wielu dolegliwościach. Wycisza ona dziecko, pomaga w zaśnięciu, trawieniu i łagodzeniu kolki. Dzięki dotykowi dziecko czuje, jak jest kochane. Masaż pozwała matce poznać ciało dziecka, a dziecku dotyk matki.
Korzyści wynikające z regularnego masowania dziecka 3-4 razy w tygodniu:


Dla niemowlęcia i małego dziecka:

- normowanie snu
- poprawa trawienia
- wyciszenie i uspokojenie
- zwiększona świadomość własnego ciała i wzrost poczucia bezpieczeństwa
- zwiększenie odporności organizmu, stymulacja układu hormonalnego.

Dla rodziców i innych osób wykonujących masaż:

- wzrost pewności siebie i dobre samopoczucie wynikające z umiejętności opieki
   nad dzieckiem
- uspokojenie i wyciszenie ·zapobieganie i łagodzenie poporodowej depresji u matek
- zacieśnienie więzi z dzieckiem ·lepsze zrozumienie dziecka i jego potrzeb.


Zobacz naszych Fizjoterapeutów pediatrycznych !!!


Zapisy i informacje w Recepcji CORPOMED pod nr tel  22 773-00-27

Corpomed

Godziny otwarcia:

Pn-Pt: 8.00-20.00
Sob:9.00-14.00


Treści na stronie są własnością Firmy CORPOMED. Ich kopiowanie w całości lub fragmentach jest naruszeniem praw autorskich.

firma rehabilitacja medycyna estetyczna poradnik pacjenta galeria kontakt aktualności oferty pracy

Treści na stronie są własnością Firmy CORPOMED. Ich kopiowanie w całości lub fragmentach jest naruszeniem praw autorskich