ul. Jana Pawła II 218

05-077 Warszawa-Wesoła os. Stara Miłosna

Kinezyterapia/metody

Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Metoda ta jest ukierunkowana na przywracanie wzorców ruchowych, takich jak prawidłowe chodzenie i siadanie, z wykorzystaniem technik stabilizujących, rozluźniających, przeciwbólowych oraz uczących ruchu i koordynacji. PNF proponuje ruchy naturalne, zgodne z pracą mięśni i stawów, przebiegające trójpłaszczyznowo i  zbliżone do czynności dnia codziennego, z uwzględnieniem potrzeb ruchowych i problemów zgłaszanych przez chorego. Pobudza różne sfery kory mózgowej, pobudzając ruch w uszkodzonym obszarze. Jest metodą przyjazną dla pacjenta, opartą na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała. PNF gwarantuje też wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w  terapii i kontynuowaniu ćwiczeń w domu.
Wskazania:
 • dysfunkcje kręgosłupa i narządu ruchu
 • udary
 • stwardnienie rozsiane (SM)
 • mózgowe porażenie dziecięce (MPDz)
 • skoliozy
 • pourazowe porażenia
 • choroby nerwowo- mięśniowe
Metoda McKenziego
Jest to system działań diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w leczeniu bólu pochodzenia kręgosłupowego, znany również jako metoda MDT (Mechanical Diagnosis and Therapy). 
Jednym z częstszych wskazań do jej stosowania jest dyskopatia (zarówno w stanie ostrym, jak i przewlekłym). Metoda sprawdza się także w innych zaburzeniach mechaniki. Łączy diagnostykę z terapią, a po ustąpieniu objawów koncentruje się na profilaktyce. Co istotne, pozwala wielu pacjentom samodzielnie, po odpowiednim wyedukowaniu, radzić sobie z bólem. Celem nadrzędnym metody jest zabezpieczenie pacjenta przed nawrotem dolegliwości.
W terapii według metody McKenziego wykorzystuje się czynniki mechaniczne generowane siłami samego pacjenta oraz liczne techniki manualne. Najpierw stosuje się indywidualnie dobrane ćwiczenia, a dopiero w razie konieczności wprowadza się dodatkowo terapię manualną, po uprzednim wykluczeniu wszelkich przeciwwskazań do jej zastosowania.

Wskazania:
 • zaburzenia mechaniki kręgosłupa
 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • schorzenia stawów obwodowych kończyn
Bobath po udarze mózgu  Metoda ta proponuje ćwiczenia zgodne z naturalnym rozwojem ruchowym człowieka. Usprawnianie polega na rozwijaniu odruchów prawidłowych na danym etapie fizjologicznym i hamowaniu odruchów patologicznie przetrwałych. Hamowanie sprowadza się do zmiany ułożenia punktów kluczowych głównych (głowa, szyja, obręcz barkowa, obręcz biodrowa) oraz punktów kluczowych pomocniczych (nadgarstek, stopa, palce). Metoda jest szczególnie pomocna w rehabilitacji pacjentów po przebytym udarze mózgowym. W leczeniu zwraca się uwagę na normalizację napięcia mięśni, które odpowiadają za prawidłową postawę i prawidłowy wzorzec ruchowy.

Terapia manualna
Terapia manualna zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności różnych struktur układu ruchu, a w szczególności kręgosłupa. Przed przystąpieniem do terapii przeprowadza się z pacjentem wywiad oraz badanie palpacyjne i funkcjonalne narządu ruchu zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchów czynnych oraz biernych. Terapeuta ocenia stan tkanek miękkich, zakres i jakość ruchu elementów kostnych, charakter oporów występujących podczas przemieszczania się względem siebie poszczególnych struktur układu ruchu, a także reakcje tego układu na czynniki szkodliwe dla jego struktur.
Sam zabieg terapii manualnej jest bezbolesny i daje zamierzony efekt leczniczy. Zmiany funkcjonalne w układzie ruchu, stanowiące przyczynę zespołu bólowego, ustępują po jednym lub kilku zabiegach manualnych.
Zabiegi przyczyniają się do zwiększenia sprawności ruchowej i przywracają zdolność do podjęcia pracy zawodowej, skracając i ograniczając leczenie farmakologiczne.

Wskazania:
 • bóle głowy i karku
 • bóle korzonkowe
 • rwa kulszowa
 • schorzenia bioder oraz kończyn górnych i dolnych
 • dolegliwości typu migrenowego
 • wady postawy (np. skoliozy)
 • zaburzenia snu
 • bóle stawów kręgosłupa i kończyn
Metoda Cyriax Połączone stosowanie w tej metodzie wywiadu i badania klinicznego pozwala uzyskać pełną, kompletną informację o pacjencie. Objawy są interpretowane i katalogowane w postaci „wzorców klinicznych” (szczególnych zachowań zaburzeń lub grup zaburzeń).
Medycyna ortopedyczna wg Cyriaxa daje doskonałe możliwości diagnostyki różnicowej. Łączy diagnozę z zachowawczym leczeniem uszkodzeń tkanek miękkich narządu ruchu. Pozwala dokładnie lokalizować podrażnione struktury.
Wskazania:
 • zapalenia ścięgien i kaletek
 • zmiany zwyrodnieniowe, wolne ciałka stawowe
 • zapalenia stawu (reumatyczne, mechaniczne)
 • bóle kręgosłupa
 • niestabilności i stenoza kręgosłupa
Kinesiotaping

Ćwiczenia usprawniające
 • bierne
 • czynno-bierne
 • czynne w odciążeniu
 • czynne w o odciążeniu z oporem
 • nauka poruszania się
 • ergonomia chodu z pomocami ortopedycznymi ( kule, laski, balkoniki) pionizacja

Corpomed

Godziny otwarcia:

Pn-Pt: 8.00-20.00
Sob:9.00-14.00


Treści na stronie są własnością Firmy CORPOMED. Ich kopiowanie w całości lub fragmentach jest naruszeniem praw autorskich.

firma rehabilitacja medycyna estetyczna poradnik pacjenta galeria kontakt aktualności oferty pracy

Treści na stronie są własnością Firmy CORPOMED. Ich kopiowanie w całości lub fragmentach jest naruszeniem praw autorskich